TRÀ (CHÈ) TÂN CƯƠNG THÁI NGUYÊN TIẾN VUA

Trà (Chè) Tân Cương Thượng Hạng - Đặc sản Chè Thái Nguyên

Trà (Chè) Tân Cương Truyền Thống - Đặc sản Chè Thái Nguyên

-17%
-20%

NHẬN BÁO GIÁ TỪ HTX TRÀ XANH THÁI NGUYÊN

NHẬN BÁO GIÁ TỪ HTX TRÀ XANH THÁI NGUYÊN